سیاست‌های آبی کشورهای همسایه مشکلات زیست محیطی ما را چند برابر کرده است ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سیاست‌های آبی کشورهای همسایه مشکلات زیست محیطی ما را چند برابر کرده است

معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با توجه به خشکسالی های پیاپی و سیاست های آبی اتخاذ شده کشورهای همسایه مشکلات ما در منابع آبی چند برابر شده است.