جزئیات ثبت نام برای دریافت کپسول گاز / روزانه چقدر گاز مایع عرضه می شود؟ ۱۳ دی ۱۳۹۹

جزئیات ثبت نام برای دریافت کپسول گاز / روزانه چقدر گاز مایع عرضه می شود؟

وی خاطرنشان کرد: شرکت های توزیع کننده گاز مایع موظف هستند گاز مایع مورد نیاز مصرف کنندگان شناسایی شده از طریق سامانه سدف را با استفاده از پایانه های فروش (POS) و گزینه "خرید سوخت" تحویل نمایند؛ در این مرحله کنترل قیمت فروش سوخت و کنترل مصرف کننده به طور سیستمی انجام می شود.