پروژه انرژی که ترامپ نتوانست متوقف کند ۰۹ آذر ۱۳۹۹

پروژه انرژی که ترامپ نتوانست متوقف کند

تاکنون هیچ کدام از ۹ حامی مالی نورد استریم ۲ با وجود عصبانیت فزاینده آمریکا از این پروژه کنار نکشیده اند. شرکت OMV به همراه رویال داچ شل، یونی پر، انژی و وینترشال به فاینانس این پروژه کمک کرده اند. جودیت هارتمان، مدیرمالی انژی ابراز امیدواری کرده که نورد استریم ۲ تکمیل شود.