نصب و فعال‌سازی جایگاه‌های سیار سوخت در مرز شلمچه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آبادان خبر داد

نصب و فعال‌سازی جایگاه‌های سیار سوخت در مرز شلمچه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان با اشاره به تامین سوخت برای ایام اربعین در مرز شلمچه گفت: براساس صورتجلسه‌ فرمانداری از هفته آینده مقدمات نصب یک جایگاه‌ سیار سوخت برای ایام اربعین فراهم ‌می‌شود و امسال سعی می‌کنیم بیشتر از قبل ظرفیت‌های جایگاه‌ها را افزایش دهیم تا مردم برای سوخت‌گیری با مشکل مواجه نشوند.