نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی اسفندماه امسال برگزار می‌شود ۲۷ آذر ۱۴۰۱

نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی اسفندماه امسال برگزار می‌شود

نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با شعار دانش‌محوری، سرآمدی، توسعه پایدار اسفندماه امسال برگزار می‌شود.