انتخاب دبیر سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

انتخاب دبیر سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست

نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی و سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیر سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست منصوب شد.