دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی منصوب شد 20 جولای 2022

دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی هادی شایق را به‌عنوان دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی منصوب کرد.