ایران چهار جایزه بین‌المللی در مبارزه با مواد مخرب لایه ازون دریافت کرد ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
سلاجقه:

ایران چهار جایزه بین‌المللی در مبارزه با مواد مخرب لایه ازون دریافت کرد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست گفت: تاکنون با حذف ٩ هزار و ٨٠٠ تن مواد مخرب از یکهزار و ۳۷۸ دستگاه خدماتی و تولیدی، جمهوری اسلامی ایران چهار جایزه بین المللی از طرف پروتکل مونترال و دستگاه های بین المللی دریافت کرده است.