سهمیه بنزین ایثاگران فقط قابل استفاده برای مالکان و در جایگاه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

سهمیه بنزین ایثاگران فقط قابل استفاده برای مالکان و در جایگاه

 اعتبار سهمیه بنزین تنها به آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی که خودرو به نام خودشان یا همسرشان ثبت پلاک شده باشد تعلق می‌گیرد.