تحویل ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده پیما برای تامین پایدار سوخت در کشور ۳۰ آذر ۱۴۰۱
با حضور معاون وزیر نفت انجام شد؛

تحویل ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده پیما برای تامین پایدار سوخت در کشور

۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده پیما با هدف نوسازی ناوگان سوخت‌رسانی جاده‌ای، اجرای طرح کهاب و تقویت ناوگان حمل و نقل تامین سوخت مایع نیروگاه‌های کشور تحویل شد.