رفع تصرف 3 هکتار از حریم و بستر رودخانه جاجرود ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

رفع تصرف 3 هکتار از حریم و بستر رودخانه جاجرود

مدیر امور آب تهران بزرگ از رفع تصرف حدود سه هکتار از حریم و بستر رودخانه جاجرود در روستای سنجریان از توابع شهرستان پردیس خبر داد.