سامانه‌های پرتابل تشخیص آلاینده‌های زیست‌محیطی ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

سامانه‌های پرتابل تشخیص آلاینده‌های زیست‌محیطی

سامانه‌های پرتابل تشخیص آلاینده‌های زیست‌محیطی در پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی و تحویل کارفرما شد.