تجدید پذیرها این بار روی آب انرژی تولید می کنند ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تجدید پذیرها این بار روی آب انرژی تولید می کنند

یک شرکت نروژی فعال در حوزه انرژی خورشیدی، ایده‌ای بکر و نوآورانه برای بهره‌مندی از این انرژی پاک ارائه کرده است.