تکنولوژی بلاک چین محور آینده انرژی و محیط زیست جهان ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تکنولوژی بلاک چین محور آینده انرژی و محیط زیست جهان

تکنولوژی بلاک چین می تواند شفافیت و دقت فرایندهای معاملات محصولات کشاورزی را به طرز جشمگیری افزایش دهد.در روش های مدرن مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین، محصولات کشاورزی به صورت هوشمند احراز هویت می شوند و دیگر نیازی به قراردادهای کاغذی نخواهد بود. قراردادها بین طرفین معامله تنها در بستر شبکه های هوشمند بلاک چین و در نهایت سادگی صورت خواهد گرفت.

آینده صنعت انرژی جهان در گروی تکنولوژی بلاک چین ۰۱ آبان ۱۳۹۹

آینده صنعت انرژی جهان در گروی تکنولوژی بلاک چین

مفهوم میکروگریدها و یا شبکه های غیر متمرکز تولید، ذخیره و توزیع منابع انرژی بسیار مورد استقبال کشورهای صنعتی در سراسر جهان قرار گرفته است. دور از انتظار نخواهد بود که در اینده نزدیک، صنعت انرژی در سراسر جهان در بستر شبکه های غیر متمرکز بلاک چین نهادینه سازی شوند.