خط لوله نفت ارسالی گچساران به گوره پس از ۴ دهه توپکرانی شد ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
برای نخستین بارY

خط لوله نفت ارسالی گچساران به گوره پس از ۴ دهه توپکرانی شد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران گفت: ۴۲ کیلومتر از خط لوله ۲۴ اینچ انتقال نفت ارسالی گچساران به گوره برای نخستین بار و پس از چهار دهه توپکرانی شد.