بهره برداری آزمایشی از تونل زاب آغاز شد ۲۹ بهمن ۱۴۰۱

بهره برداری آزمایشی از تونل زاب آغاز شد

با تحقق وعده وزارت نیرو و با آب اندازی در تونل زاب، آب انتقالی برای دریاچه ارومیه وارد این تونل شد.