افزایش قیمت‌ بنزین در تونس برای چهارمین بار در یک‌سال ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

افزایش قیمت‌ بنزین در تونس برای چهارمین بار در یک‌سال

تونس در راستای کاهش یارانه‌های انرژی، قیمت سیلندر گاز برای پخت و پز را به میزان ۱۴ درصد و بنزین را به میزان سه درصد افزایش داد.