شرکت سوکار تولید گاز خود را 20 درصد افزایش می دهد ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

شرکت سوکار تولید گاز خود را 20 درصد افزایش می دهد

سخنگوی شرکت سوکار آذربایجان گفت: انتظار می رود تولید نفت و گاز این شرکت در طول سال جاری میلادی به میزان 20 درصد افزایش یابد.