استمرار و افزایش تولید در بزرگترین زنجیره کلر خاورمیانه با اعتماد به متخصصان ایرانی تضمین شد ۰۸ دی ۱۴۰۱
سربلندی «پتروشیمی اروند» با پذیرش ریسک داخلی‌سازی

استمرار و افزایش تولید در بزرگترین زنجیره کلر خاورمیانه با اعتماد به متخصصان ایرانی تضمین شد

تولید زنجیره کلر کشور با اعتماد بزرگترین زنجیره کلر خاورمیانه به شرکت‌های داخلی و اجرای موفق پوشش‌دهی آند و کاتد با بهره‌وری و کارایی برابر با شرکت‌های اروپایی، تا سال‌ها تضمین شد.