رکوردهای ۱۵ ساله تولید در پتروشیمی غدیر جابه‌جا شد ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

رکوردهای ۱۵ ساله تولید در پتروشیمی غدیر جابه‌جا شد

پتروشیمی غدیر در ۱۱ ماهه امسال از رکوردهای قبلی خود پیشی گرفت و موفق به ثبت رکوردهای تازه شد.