پمپ فشار قوی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا ساخته شد ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پمپ فشار قوی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا ساخته شد

متخصصان در یک شرکت دانش‌بنیان ساخت پمپ فشار قوی طبقاتی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا به روش اسمز معکوس را برای نخستین بار در کشور انجام دادند.