دو سیاست مهم دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت/ تحریم‎‌ها بی اثر شد ۰۱ آذر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دو سیاست مهم دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت/ تحریم‎‌ها بی اثر شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با تغییر روش فروش نفت، میزان درآمد خود را افزایش داد و برای استمرار این افزایش درآمد توجه به بخش خصوصی لازم است.