ساخت و بازسازی ۸۰۰ قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس ۳۰ تیر ۱۴۰۱
در چهارماهه اول سال جاری محقق شد؛

ساخت و بازسازی ۸۰۰ قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی، ساخت و بازسازی ۸۰۰ قطعه تخصصی از ابتدای سال جاری تاکنون در این نیروگاه خبر داد.