گزارش مجلس از ناترازی تولید و مصرف گاز؛ /لزوم تشکیل «معاونت راهبردی انرژی رییس جمهور» ۲۶ مهر ۱۴۰۱
در صحن علنی مجلس قرائت شد؛

گزارش مجلس از ناترازی تولید و مصرف گاز؛ /لزوم تشکیل «معاونت راهبردی انرژی رییس جمهور»

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن بررسی ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، مهمترین راهکار حل این مشکل را تشکیل «معاونت راهبردی انرژی ریاست جمهوری» با ۱۲ مسئولیت اعلام کرد.