ناتوانی آلمان برای اجتناب از کمبود انرژی ۱۷ مهر ۱۴۰۱

ناتوانی آلمان برای اجتناب از کمبود انرژی

آلمان در شرایطی که میزان مصرف گاز طبیعی بسیار بالا مانده است، وارد زمستان سخت می‌شود و ممکن است در ماه‌های آینده نتواند از بروز وضعیت اضطراری انرژی، اجتناب کند.

شرکت برق فرانسه ملی می‌شود ۲۸ تیر ۱۴۰۱
با پرداخت ۱۰ میلیارد یورو

شرکت برق فرانسه ملی می‌شود

دولت فرانسه ۱۲ یورو به ازای هر سهم پیشنهاد کرد تا کنترل کامل شرکت برق فرانسه (EDF) را به دست بگیرد.