عراق در ماه اوت تولید نفت را افزایش داد ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

عراق در ماه اوت تولید نفت را افزایش داد

تولید نفت خام عراق در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه بیش از ۶۰ هزار بشکه افزایش یافت.