کاهش ماهانه تولید نفت اوپک ۱۰ آذر ۱۴۰۱

کاهش ماهانه تولید نفت اوپک

نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در نوامبر، با تولید کمتر عربستان سعودی و سایر اعضای خلیج فارس این گروه که در راستای توافق جدید یک پلاس برای حمایت از بازار بوده است، کاهش یافت.