فرصت دوباره آسیا به برق هسته‌ای ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

فرصت دوباره آسیا به برق هسته‌ای

آسیا در پی بحران انرژی جهانی، به صنعت نیروی هسته‌ای فرصت دیگری داد.