کاهش هزینه‌های انرژی با حرکت به سمت تولید سبز ۱۱ تیر ۱۴۰۱

کاهش هزینه‌های انرژی با حرکت به سمت تولید سبز

متاسفانه روند حرکت در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. شاید یکی از عوامل اصلی در این حوزه به دلیل نبود حمایت‌های دولت و سرمایه گذار باشد که رغبتی برای توسعه این صنعت در کشور نداشته باشند.