تولید سوخت زیستی توسط دو دانش‌آموز ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولید سوخت زیستی توسط دو دانش‌آموز

دو دانش‌آموز ایرانی با کمک معلم خود موفق شدند پس از ۱۰ ماه تلاش سوخت زیستی یا بیودیزل را که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد، تولید کنند.