چین یک میدان بزرگ نفت و گاز در دریای بوهای کشف کرد ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

چین یک میدان بزرگ نفت و گاز در دریای بوهای کشف کرد

شرکت دولتی نفت و گاز چین (CNOOC) از کشف یک میدان نفتی بزرگ با ذخایر نفت خام سبک به میزان ۱۰۰ میلیون تن در دریای بوهای که در امتداد خط ساحلی شمالی این کشور قرار دارد، خبر داد.

کشف میدان نفتی ۱۰۰ میلیون تنی در دریای بوهای چین ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

کشف میدان نفتی ۱۰۰ میلیون تنی در دریای بوهای چین

شرکت CNOOC چین، یک میدان نفتی جدید در دریای بوهای کشف کرد که ۱۰۰ میلیون تن ذخایر نفت سبک دارد.