بمب محیط زیستی کرونا در پساکرونا منفجر خواهد شد ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

بمب محیط زیستی کرونا در پساکرونا منفجر خواهد شد

شیوع ویروس کرونا از چین به سایر کشورها سبب قرنطینه کردن مردم و نهایتا تعطیلی واحدهای تولیدی فراوانی در سرتاسر جهان شد که به نظر می‌آید این رکودها تاثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی هوا داشته است، اما واقعیت ماجرا چیست؟