مصرف بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر فاجعه است ۳۰ آبان ۱۴۰۱

مصرف بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر فاجعه است

یک کارشناس مدیریت منابع آب گفت: استفاده از آب‌های نامتعارف را موثر برای توسعه نوار ساحلی کشور دانست و افزود: کشاورزی پایدار و تولید محصولات در محیط‌های شور، یک فن‌آوری با رویکرد زیست محیطی و بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از منابع آب و خاک کشور، تعریف درست شور ورزی است.