افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در ایران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در ایران

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد.