تبدیل ایران به غول دارویی خاورمیانه|تحول در صنایع و نیازهای کشور با توسعه پایین‌دست پتروشیمی ۲۶ مهر ۱۴۰۱

تبدیل ایران به غول دارویی خاورمیانه|تحول در صنایع و نیازهای کشور با توسعه پایین‌دست پتروشیمی

دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با اشاره به بازار قابل‌توجهی که برای ایران در منطقه وجود دارد، افزود: با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌هایی که ایران در تولید مواد مؤثر دارو دارد، می‌تواند بسیاری از شرکت‌های میان دست پتروشیمی را حمایت و در بلندمدت ایران را به غول دارویی در خاورمیانه بدل کند.