کاهش تولید جهانی نفت به پایین‌ترین رقم طی ۷ ماه گذشته ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

کاهش تولید جهانی نفت به پایین‌ترین رقم طی ۷ ماه گذشته

تولید جهانی نفت ۳۶۵ هزار بشکه در روز در ژانویه کاهش یافت و به پایین‌ترین رقم طی ۷ ماه گذشته رسید.