فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی آغاز شد ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
با هدف پایداری برق تابستان سال آینده؛

فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی آغاز شد

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: همه‌ساله از نیمه شهریورماه، فصل تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی آغاز می‌شود و باید همه واحدهای برق حرارتی پیش از خردادماه و شروع پیک مصرف برق تابستان با آمادگی کامل در مدار تولید قرار بگیرند.