آیین‌نامه توسعه بازار تولید برق پاک به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد ۲۲ آبان ۱۴۰۱
با امضای مخبر،

آیین‌نامه توسعه بازار تولید برق پاک به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی مربوط به توسعه بازار تولید برق پاک (انرژی های تجدیدپذیر) از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان ابلاغ شد ۰۶ شهریور ۱۴۰۱
با امضای معاون اول رئیس جمهور؛

آیین نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان ابلاغ شد.