نیروگاه‌ها، پیشتاز در تولید برق و مواجهه با کرونا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

نیروگاه‌ها، پیشتاز در تولید برق و مواجهه با کرونا

نیروگاه شهید مفتح، به همت همکاران آزمایشگاه از ابتدای شیوع کرونا، همزمان با تولید برق،  بیش از 200 هزار لیتر محلول ضدعفونی‌کننده برای گندزایی اماکن تولید شده که در اختیار ستاد مبارزه با کرونای استان قرار داده است.