عبور جهان از مرحله سوخت‌های فسیلی چندین دهه طول می‌کشد ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
ماسک:

عبور جهان از مرحله سوخت‌های فسیلی چندین دهه طول می‌کشد

ثروتمندترین فرد جهان طی اظهاراتی تأکید کرد که کنارگذاشتن سوخت‌های فسیلی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از دشوارترین وظایف پیش روی مردم این سیاره است و ممکن است چندین دهه طول بکشد.