تولید اتوبوس های برقی در کشورگام بسیار مهم در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها است ۰۳ اسفند ۱۴۰۱

تولید اتوبوس های برقی در کشورگام بسیار مهم در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها است

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به راهکارهای کاهش آلودگی هوا گفت :تولید اتوبوس های برقی در کشور یک گام بسیار مهم در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها است.