دولت سیزدهم چگونه چالش قطعی برق را حل کرد؟ ۰۷ تیر ۱۴۰۱

دولت سیزدهم چگونه چالش قطعی برق را حل کرد؟

صنعت برق کشور در مدت ۱۰ ماه‌ حضور دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی دقیقی را طراحی و اجرا کرد به‌نحوی‌که در زمستان با تامین و مدیریت سوخت نیروگاهی و در اواخر خردادماه هم با مدیریت شبکه توانست بدون قطعی، برق کشور را تأمین کند که در کنار این موارد ظرفیت تولید برق کشور را نیز افزایش داد.

روسیه چاه‌های نفت خود را علی‌رغم تحریم نفتی غرب تعطیل نمی‌کند ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روسیه چاه‌های نفت خود را علی‌رغم تحریم نفتی غرب تعطیل نمی‌کند

رئیس جمهور روسیه با تأکید بر اینکه غرب قادر نخواهد بود استفاده از منابع انرژی روسیه را طی چند سال آینده کاملاً متوقف کند، گفت شرکت‌های روسی چاه‌های نفت خود را تعطیل نمی‌کنند.