صنایع سهم خود را در مدیریت مصرف برق ایفا کنند/ احصاء دقیق الزامات مدیریت برق صنایع ضروری است ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

صنایع سهم خود را در مدیریت مصرف برق ایفا کنند/ احصاء دقیق الزامات مدیریت برق صنایع ضروری است

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه صنایع نیز همانند سایر مشترکان برق باید سهم خود را در مدیریت اوج بار مصرف ایفا کنند، گفت: الزامات مدیریت مصرف برق صنایع باید احصاء و دستوالعمل‌های مربوطه بر این اساس ابلاغ و اجرایی شود.