شیل آمریکا از گفت و گو با اوپک ترسید 12 مارس 2019

شیل آمریکا از گفت و گو با اوپک ترسید

دبیرکل اوپک در یک کنفرانس انرژی در آمریکا اعلام کرد شرکت‌های شیل از توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش که قیمت نفت را تقویت کرده، سود برده‌اند.