افزون بر ۱۵ میلیارد ریال در تعمیر توربین‌ خطوط لوله و نفت شمال‌شرق صرفه‌جویی شد ۰۸ تیر ۱۴۰۱
با بهره‌گیری از توان فنی و دانش بومی؛

افزون بر ۱۵ میلیارد ریال در تعمیر توربین‌ خطوط لوله و نفت شمال‌شرق صرفه‌جویی شد

معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق با اشاره به صرفه جویی ۱۵ میلیارد ریالی تعمیر اساسی توربین‌ این منطقه گفت: میزان صرفه جویی در بخش‌ تهیه قطعات مستهلک توربین با تلاش کاکنان واحد مکانیک و به دلیل فقدان اطلاعات ارزی برای تهیه قطعات خارجی، قابل محاسبه نیست.