خروج صنایع پرمصرف انرژی از اروپا ۰۴ مهر ۱۴۰۱

خروج صنایع پرمصرف انرژی از اروپا

افزایش هزینه انرژی در اروپا باعث شده شرکت‌های صنعتی پرمصرف مثل صنعت فولاد به فکر خروج از اروپا بیفتند و به مناطق ارزان‌تری مثل آمریکا بروند.