سود ۱۳ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه اصفهان در ۳ ماه ۱۴۰۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

سود ۱۳ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه اصفهان در ۳ ماه ۱۴۰۱

مدیر مالی شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: با تصمیم‌های هوشمندانه مدیریت این شرکت، کارکنان پالایشگاه اصفهان موفق شدند تنها در دوره سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۳ همت سود خالص را عاید شرکت کنند.