پایگاه مشتریان LNG قطر متنوع می‌شود ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

پایگاه مشتریان LNG قطر متنوع می‌شود

قطر در تلاش برای داشتن پایگاه متنوعی از مشتریان برای گاز طبیعی مایع (LNG) است.