نیازمند حرکتی جهشی و جهادی برای رفع مشکلات کشور هستیم ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
رئیس جمهور:

نیازمند حرکتی جهشی و جهادی برای رفع مشکلات کشور هستیم

رئیس جمهور رفع مشکلات کشور را نیازمند حرکتی جهادی و تحولی دانست و گفت: با گام های آهسته نمی توان مشکلات را برطرف کرد لذا باید یک حرکت جهشی داشته باشیم.