کاتالیست پالادیوم بومی‌سازی شد ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان:

کاتالیست پالادیوم بومی‌سازی شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان از افزایش ۵۷ درصدی سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن و بومی‌سازی کاتالیست پالادیوم خبر داد.